Wszystkie firmy zatrudniające osoby na stanowiskach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej zapraszamy do stałej współpracy w oparciu o umowę, co będzie gwarancją lepszej oferty cenowej z naszej strony oraz niezmienności cen przez cały czas trwania umowy.