Skorzystaj z naszej pomocy:

  • jeśli nie wiesz, jaki zawód wybrać
  • nie jesteś zdecydowany, co do wyboru dalszej drogi kształcenia
  • chcesz zmienić zawód, bo dotychczasowy nie odpowiada Ci, albo nie znajdujesz w nim zatrudnienia
  • czujesz się zagubiony w zmieniającej się rzeczywistości
  • próby znalezienia pracy podejmowane przez Ciebie nie powiodły się
  • masz trudności w nawiązywaniu kontaktów z pracodawcami
  • chcesz lepiej poznać siebie, swoje możliwości zawodowe i uzdolnienia
  • chcesz zdobyć umiejętności prezentowania siebie w rozmowie z pracodawcą