faluta

Przeprowadzamy badania psychotechniczne:

 • kierowców wszystkich kategorii
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych
 • kierowców zawodowych
 • intruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • osób skierowanych przez starostwo
 • osób skierowanych przez policję (punkty karne, alkohol, wypadki)

Badania sprawdzają przede wszystkim:

 • intelekt
 • osobowość
 • podzielność uwagi
 • czas reakcji
 • widzenie głębi
 • koordynację wzrokowo-ruchową
 • widzenie nocne i zmierzchowe

Wymagania dotyczące badań osób pracujących w zawodach wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej wynikają z następujących dokumentów:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy z dn. 28.05.1996 Dz. U. nr 62 poz. 287
 • Ustawa o Transporcie Drogowym
 • Ustawa „Prawo w ruchu drogowym”

Posiadamy nowoczesny sprzęt, dzięki któremu czas potrzebny na wykonanie badania został skrócony do niezbędnego minimum.

Osoba przystępująca do badań psychotechnicznych powinna posiadać:

 • dowód osobisty i/lub prawo jazdy (w przypadku kierowców)
 • okulary (jeśli nosi – zarówno „do czytania” jak i „do chodzenia”)
 • powinna być zdrowa, wypoczęta i trzeźwa